Match iT is een zusterbedrijf van Bureau voor Educatie en Arbeid, en zorgt voor ontwikkeling, implementatie en onderhouden van geautomatiseerde hulpmiddelen voor instellingen die zich primair richten op de begeleiding van mensen naar een plaats op de arbeidsmarkt door middel van leren en werken. Het verhogen van de totale effectiviteit en efficiency van uw organisatie staat centraal. Match-iT doet dit op basis van op de doelgroep afgestemde procesmodellen die zijn ontwikkeld door Bureau voor Educatie en Arbeid.
De applicatie EA-Match®:
  • Kan de POP van de leerling beheren op basis van het kwalificatieprofiel en de daarbij behorende opdrachten (prestatie, CGO, Proeve van Bekwaamheid) en bouwt op basis van beoordelingen een portfolio en examendossier op
  • Kan het zorgdossier beheren met toegang voor verschillende instanties (o.a. Jeugdzorg, schoolmaatschappelijk werk, ZAT etc.)
  • Koppelt middels een eenvoudige druk op een knop een leerling aan de stage die volgens de docent, op advies van de applicatie, het best past bij de stagewensen van de leerling

De formulieren en rapporten die nodig zijn voor de POP en de totstandkoming van de match alsmede gedurende de leer- en stageperiode en de afronding daarvan worden door de applicatie op-maat aangeleverd.

Tevens heeft Match iT binnen de applicatie een zorgmodule ontwikkeld om procesmatig en efficiënt de zorg voor leerlingen binnen schoolorganisaties tot stand te kunnen brengen.

   
© Match iT