Bureau voor Educatie en Arbeid is al ruim 30 jaar specialist op het gebied van beroepspraktijkvorming, leren en werken en competentiegericht onderwijs. Stage in een bedrijf of instelling vormt daarvan een wezenlijk onderdeel. Met dit specialisme maken wij onze belangrijkste doelstelling waar:
het overbruggen van de kloof tussen scholing en stage. 
Ons bureau is een zelfstandige commerciële onderneming met veel expertise en een schat aan ervaringen op vele Beroepsopleidingen op alle niveaus.


Bureau voor Educatie en Arbeid is gestart in 1993 met de eerste Opleiding Stagedocent. De productenlijn heeft zich sinds die tijd uitgebreid, steeds inspelend op de vraag vanuit de onderwijsmarkt. Inmiddels kunnen we zeggen dat we in het hele land hebben gewerkt bij vrijwel alle typen onderwijs en op alle niveaus. Onze kennis en ervaring zijn van pas gekomen en zullen blijven komen bij het zoeken naar oplossingen vanuit de visie:

Het leerproces van de leerling staat altijd centraal bij de docent. 

De uitwerking van deze visie zorgt ervoor dat iedereen die werkt aan dit leerproces een eigen belang en verantwoordelijkheid heeft: docent, leerling en bedrijf. De effectiviteit van uw opleidingen blijkt daardoor spectaculair toe te nemen (vaak met tientallen procenten).

Het kenmerk van onze producten is: 

  • Beantwoording van  de vraag van uw organisatie
  • Vertaling van uw pedagogische en didactische uitgangspunten en aanpak
  • Minimalisering van de administratieve lasten van de medewerker
  • Spectaculaire verhoging van de effectiviteit van uw opleidingen

Wij zetten ons in om samen met u en volgens uw wensen planmatig stage en competentiegericht onderwijs vorm te geven en in te richten. Neemt u gerust eens contact met ons op om kennis te maken met een van onze ervaren opleiders, onderwijsadviseurs en organisatieadviseurs. Zo kunt u zelf beoordelen of we samen met u en onze producten en diensten de kloof tussen scholing en arbeid verder kunnen verkleinen en het onderwijs met een zo klein mogelijke administratieve last kunnen inrichten.