Bureau voor Educatie en Arbeid en Match iT hebben ieder hun eigen specialisme.


Bureau voor Educatie en Arbeid is specialist op het gebied van beroepspraktijkvorming, leren en werken en competentiegericht onderwijs. 

Match iT zorgt voor ontwikkeling, implementatie en onderhouden van geautomatiseerde hulpmiddelen voor instellingen die zich primair richten op de begeleiding van mensen naar een plaats op de arbeidsmarkt door middel van leren en werken. Match-iT doet dit op basis van op de doelgroep afgestemde procesmodellen die zijn ontwikkeld door Bureau voor Educatie en Arbeid. 

Gezamenlijk hebben zij de webbased applicatie EA-Match ontwikkeld.