EA-Match werkt vanaf 2001 nauw samen met het onderwijsveld voor tot nu toe ruim 30.000 leerlingen uit het Praktijkonderwijs, VSO, VMBO-basis en Entree. EA-Match wordt bij al deze scholen ingezet als integratief leerlingvolgsysteem, waarin het leerproces, het stageproces, de uitstroom en nazorg (+ andere zorgitems) van alle leerlingen zijn opgenomen. Al deze processen kunnen worden gemonitored en alle informatie is met 1 druk op de knop inzichtelijk. EA-Match is snel, betrouwbaar, innovatief, volledig schooleigen, inspectie-proof, ESF-proof en heeft lage kosten.


De applicatie EA-Match®:

  • Met EA-Match beschikt u over een compleet individueel leerlingvolgsysteem, inclusief de directe doormelding van Verzuimmeldingen naar DUO en ontvangst van OSO-dossiers.
  • Koppelt middels een eenvoudige druk op een knop een leerling aan de stage die volgens de docent, op advies van de applicatie, het best past bij de stagewensen van de leerling.
  • De docent coacht de leerling/deelnemer doelgericht tijdens de stage, BPV of arbeidstoeleiding, met inzet van procesmatige leerlijnen.
  • Verwerkt alle schooleigen processen in de maatwerk schermen en leerlijnen.
  • Kan het zorgdossier beheren met toegang voor verschillende instanties (o.a. Jeugdzorg, schoolmaatschappelijk werk, ZAT etc.).
  • Met EA-Match heeft het management de school ook per klas scherp in beeld en met daarbij de mogelijkheid van periodieke maatwerk Data-analyse.
  • De schooleigen formulieren en rapporten die nodig zijn gedurende de gehele leer- en stageperiode en de afronding daarvan worden door de applicatie op-maat ingezet.