bUREAU VOOR EDUCATIE EN ARBEID

EA-Match werkt vanaf 2007 nauw samen met het onderwijsveld voor tot nu toe ruim 30.000 leerlingen uit het Praktijkonderwijs, VSO, VMBO-basis en AKA/Entree. EA-Match wordt bij al deze scholen ingezet als integratief leerlingvolgsysteem, waarin het leerproces, het stageproces, de uitstroom en nazorg (+ andere zorgitems) van alle leerlingen zijn opgenomen. Al deze processen kunnen worden gemonitored en alle informatie is met 1 druk op de knop inzichtelijk. EA-Match is snel, betrouwbaar, innovatief, volledig schooleigen, audit-proof intern, inspectie-proof, ESF-proof en heeft zeer lage kosten.

U weet dat een geïntegreerde aanpak noodzakelijk is om leerlingen binnen hun opleiding te begeleiden naar een succesvolle uitstroom. Bureau voor Educatie en Arbeid is specialist op het gebied van beroepspraktijkvorming, leren en werken en competentiegericht onderwijs. Stage in een bedrijf of instelling vormt daarvan een wezenlijk onderdeel. Met dit specialisme maken wij onze belangrijkste doelstelling waar: het overbruggen van de kloof tussen scholing en stage. Ons bureau is een zelfstandige commerciële onderneming met veel expertise en een schat aan ervaringen op vele Beroepsopleidingen op alle niveaus. 

Onze internetapplicatie EA-Match ondersteunt deze aanpak.

Bij EA-Match staat de docent en zijn werken centraal. Docent én management. Als enige geïntegreerde programma in Nederland werkt EA-Match vanuit de docent zodat de leerling het best naar zijn einddoel kan worden begeleid.

Wij zijn specialisten in ons werkveld!

EA-Match is een webgebaseerde applicatie die onderwijsinstellingen helpt om op een professionele manier het stagebegeleidingsproces en het competentiegericht onderwijs uit te voeren. Eenvoudige werkschermen begeleiden de school- en stageprocessen en bieden inzicht in de voortgang van de schoolloopbaan van de leerlingen.

Maar bovenal is het belangrijk dat de leerlingen willen leren en dat de ouders hierbij hun inbreng willen.
De toekomst van de leerling staat altijd centraal bij de docent.


Geplaatst

in

door

Tags: